Пн - Пт
08:00 - 19:30
Суббота
08:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 17:00
Новый клиент?
Каталог товаров Каталог товаров
  • Главная
  • Лотерея "Обнови свой дом с SUPRATEN"
 
Регламент акции
Вопросы/ответы
Видео
 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
„ОБНОВИ СВОЙ ДОМ С SUPRATEN”
(21.10.2019 - 15.11.2020)

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Organizatorul campaniei promoționale „Renovează-ți casa cu SUPRATEN” este „SUPRATEN” S.A. cu sediul social în mun. Chișinău, str. Petricani, 84, cod fiscal 1003600005791.

Articolul 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Campania promoțională este organizată și se desfășoară în perioada 21 octombrie a. 2019 – 14 noiembrie a. 2020, în complexele comerciale „Orașul Meșterilor” și „SUPRATEN-Ciocana” ale căror adrese se regăsesc pe site-ul www.supraten.md.

2.1. Graficul de organizare, identificarea câștigătorilor:
ETAPA I și ETAPA II 21 octombrie 2019 – 14 noiembrie 2020
Extragerea automobilelor – 15 noiembrie 2020
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare

1. automobil - ŠKODA FABIA
2. automobil - ŠKODA RAPID
3. automobil - ŠKODA FABIA
4. automobil - ŠKODA RAPID
 

Articolul 3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE.
3.1 La această tombolă poate participa orice persoană fizică care se înscrie prin achiziționarea de produse din portofoliul „SUPRATEN” S.A. în valoare de minim 1000,00 (una mie) lei MDL. Bonurile de casă din zile diferite nu se sumează. Cumpărătorul trebuie să completeze talonul de participare în ziua achiziționării mărfurilor în magazinele SUPRATEN în baza bonului de casă.
3.1.1 La tombolă participă inclusiv persoanele fizice care au cumpărat produse în valoare de la 1000 lei în perioada 11 octombrie 2019 - 15 martie 2020.
3.1.2 În continuare în promoție participă toate persoanele fizice care au cumpărat produse în valoare de la 1000 lei în perioada 01 iunie 2020 - 14 noiembrie 2020.
3.2 Nu au dreptul să participe la această Campanie membrii juriului și angajații „SUPRATEN” S.A.

Articolul 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
4.1 Bonurile fiscale în valoare de minim 1000,00 lei MDL vor oferi dreptul de completare a unui bilet format din două părți dintre care una decuplabilă care ar putea câștiga, prin tragerea la sorți, unul din premiile menționate în prezentul Regulament. Colectarea biletelor se va face în boxe sigilate de către Organizator, la sediul indicat. Numărul bonului fiscal va fi trecut ca număr în biletul participant la tombolă.
4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul.
4.3 Validarea câștigătorului se va face în momentul în care se consideră de către juriu că acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enumerate în prezentul Regulament.
4.4 Extragerea biletelor câștigătoare va avea loc la data de 15 noiembrie a.2020.
4.5 Premiile se acordă doar în baza prezentării de către câștigător a biletului decuplabil, buletinului de identitate și a bonului fiscal în original.
4.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la o rezervă în ordinea tragerii la sorți, în cazul în care câștigătorul extras a încălcat condițiile prezentului Regulament sau nu este prezent în momentul extragerii, sau refuză premiul.
4.7 Premiile vor fi predate participanților câștigători în cadrul festivității de premiere, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice, factura fiscală (după caz).
4.8 Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiilor vor fi transferate câștigătorilor premiilor respective la momentul predării premiilor.
După semnarea procesului verbal, SUPRATEN S.A. este absolvit de orice obligații privind premiul, respectiv câștigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenții față de SUPRATEN S.A. privind acel premiu. Orice reclamație privind funcționarea bunului care face obiectul premiului se va soluționa conform procedurii descrise în certificatul de garanție asociat fiecărui premiu.
4.9 Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au întocmit talonul în forma corespunzătoare și intenționează să restituie marfa procurată, fie pierd dreptul de participare, nu dispun de dreptul de restituire a mijloacelor financiare, dar dispun de dreptul de înlocuire a acesteia cu o altă marfă din magazinul „SUPRATEN”, amplasat pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 sau str. Petricani, 84, în mărimea valorii achitate.

ACȚIUNILE PERSOANELOR PARTICIPANTE.
1. Din momentul recepționării talonului, persoana participantă este în drept să se adreseze la orice lucrător împuternicit, din incinta magazinului „SUPRATEN” amplasat pe adresa: R.M. mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 sau Petricani, 84 pentru efectuarea tuturor formalităților necesare.
2. Operatorul completează, verifică și restituie persoanei talonul pentru a fi depus personal de aceasta, în locul special amenajat (BOX).

Articolul 5. RESPONSABILITATE.
5.1 Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.
5.2 Organizatorul nu își asumă nici o răspundere și nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influența acordarea de către Organizator a bunului-premiului participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.3 Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.
5.4 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.5 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință și este de acord cu următoarele:
a) participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care ar împiedica utilizarea premiilor;
b) participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale și/sau a celor din jur.
5.6 Organizatorul:
a) este exonerat de către câștigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
b) nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigatori sau a unor persoane terţi, indiferent de natura acestor prejudicii;
c) îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

Articolul 6. TAXE ȘI IMPOZITE.
Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

Articolul 7. GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE.
În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate, organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere ori obligații, orice cerere sau reclamație în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.

Articolul 8. PREMII.
8.1 Premiile se vor acorda la final, prin tragerea la sorți conform mecanismului stipulat (LOTOTRON).

Premiile ct se vor acorda sunt următoarele:
  1. 1. ŠKODA RAPID
  2. 2. ŠKODA FABIA
  3. 3. ŠKODA RAPID
  4. 4. ŠKODA FABIA

În total se vor acorda premii în valoare totală de 25 000 EUR (TVA inclus).

8.2 În cadrul extragerii premiilor mari sunt invitate toate persoanele participante în cadrul Campaniei. Fiecare persoană trebuie să dispună de talon și bonul de casă, prin care se confirmă procurarea mărfii.
8.3 Extragerea se va efectua manual, prin identificarea voucher-ului câștigator din lototron. După identificarea talonului câștigator, se pronunță numele, prenumele. În cazul în care persoana nominalizată nu este prezentă, se parcurge la extragerea următorului talon câștigator, și așa în continuare pâna la identificarea câștigătorului final.
8.4 Rezultatele scontate, se inscriu în procesul-verbal al comisiei de identificare a câștigătorilor.

Articolul 9. LITIGII.
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Articolul 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

Articolul 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR.
Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare. Toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără alte obligații sau plăți. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

Articolul 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Regulamentul Oficial este afișat pentru toţi participanţii în Complexele Comerciale SUPRATEN amplasate pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 sau Petricani, 84 sau pentru oricine apelând Infoline (tarif normal): 022 268 000, între orele 8:00 – 19:30, de luni până vineri, 8:00 – 18:00 sâmbătă, dumincă - zi liberă, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menţionate, sau pe pagina web www.supraten.md. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 
 

Как я могу участвовать в лотерее?
Необходимо приобрести товары на сумму более 1000 леев в К.К. “SUPRATEN-Чокана”, по адресу ул. Мештерул Маноле 14/1, или К.К. “Город Мастеров”, по адресу ул. Петрикань 84. В лотерее участвуют только физические лица, оплатившие покупки наличными или банковской картой.

Какие призы будут разыграны?
Главные призы - 4 автомобиля:

  • ŠKODA RAPID;
  • ŠKODA FABIA;
  • ŠKODA RAPID;
  • ŠKODA FABIA;

И другие ценные призы.

Где и когда будут разыграны призы?
Розыгрыш 4 автомобилей от SUPRATEN состоится 15 ноября в 12:00 в прямом эфире на телеканале JURNAL TV.

Как будет выбран победитель?
Лотерейный билет будет извлечен из лототрона. Организаторы объявят имя победителя и номер чека, указанного в лотерейном билете. Организаторы наберут участника по телефонному номеру указанного в лотерейном билете. Если участник не ответит на телефонный звонок, из лототрона будет извлечен новый билет.

Куда я могу обратиться за дополнительной информацией?
Для получения дополнительной информации вы можете позвонить в колл-центр компании SUPRATEN по телефону 022 268 000.

 
 
 
 
 

 

Узнавайте первым о
новинках, скидках и акциях!

Будь с
нами!

Мы используем cookies для улучшения вашего опыта использования сайта.

Политика конфиденциальности